سخن روز

سنگ غصبی در خانه، گرو ویرانی آن خانه خواهد بود.(وسائل الشیعه/ج25/ص386)

سرود به اعتیاد نه بگو در پیربکران شهرستان فلاورجان

 
 
قبلي
1 از 6
بعدي
 
 
تصوير برگزيده
 
 
آخرين اخبار