خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۰۵/۲۷ ۱۱:۵۷
شناسه خبر : 163
در راستای طرح کرامت

سرود همگانی ” به اعتیاد نه بگو ” توسط دانش آموزان پیربکران

اجرای سرود همگانی ” به اعتیاد نه بگو ” توسط قریب به ۳۰۰۰ دانش آموزان پیربکران ...

اجرای سرود همگانی ” به اعتیاد نه بگو ” توسط قریب به ۳۰۰۰ دانش آموزان پیربکران