سخن روز

سنگ غصبی در خانه، گرو ویرانی آن خانه خواهد بود.(وسائل الشیعه/ج25/ص386)

گروه <
تشریح اقدامات آموزش و پرورش منطقه پیربکران در راستای طرح کرامت

جلسه طرح کرامت با حضور اعضای مربوطه در سالن شهرداری شهر بهاران برگزار شد. در این جلسه ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران گزیده ای از عملکرد آموزش و پرورش در راستای طرح کرامت را بیان کرد. سهرابی ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران ...

تشریح اقدامات آموزش و پرورش منطقه پیربکران در راستای طرح کرامت

جلسه طرح کرامت با حضور اعضای مربوطه در سالن شهرداری شهر بهاران برگزار شد. در این جلسه ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران گزیده ای از عملکرد آموزش و پرورش در راستای طرح کرامت را بیان کرد. سهرابی ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران ...

۹۶/۰۳/۱۱ - ۱۰:۲۴
 
 
قبلي
1 از 6
بعدي
 
 
تصوير برگزيده
 
 
آخرين اخبار